Are you looking for a nice business related piece of artwork to give a colleague?
Bent u op zoek naar een origineel business gerelateerd kunstwerk voor een collega?

Or are you just looking for a nice and fun piece of art to hang in your office or your conference room? (7 out of 10 people coming in your office will talk about it and smile at it when seeing it, so I can tell you it’s a good ice breaker ;-))
Of bent u gewoon op zoek naar een leuk en origineel kunstwerk om in uw bureau of vergaderruimte te hangen? (7 van de 10 mensen die uw bureau binnenkomen zullen ernaar verwijzen en glimlachen wanneer ze het zien. Het is een uitstekende eisbreker ;-))

Well we’ve got what you are looking for!
Wij hebben wat u naar zoekt!

Here is an example: (more to follow)
Voorbeeld: (meer binnenkort)


Medium: Alupanel and acrylic paint


How we proceed:
Hoe gaan we te werk:

We first discuss with you about what you are looking for.
Eerst bekijken we samen waarnaar u op zoek bent.

Secondly TM4ART will brainstorm and come back to you with a few ideas.
Daarna zal TM4ART hierover brainstormen en u terug contacteren met enkele ideeën.

After we’ve agreed on an idea we will create and deliver your artwork!
Nadat we zijn overeengekomen gaan wij uw kunstwerk vervaardigen en leveren!