Portrait of your beloved Pet
Portret van je geliefde Troeteldier
Looking for something cooler than, or different to just a picture of your pet? An original gift?
Op zoek naar iets origineler dan een klassieke foto van jouw huisdier? Een leuk geschenk?

Well if you send us a picture of your favourite pet, we can create something with it!
All kinds of pets it doesn’t matter, a dog, a horse, cat, fish, bird, … you name it, we do it all!
Indien je ons een foto stuurt van jouw favoriete huisdier, kunnen wij er iets leuks van maken!
Alle soorten huisdieren, het doet er niet toe! Een hond, een paard, kat, vis, vogel, ... noem het maar op, wij gaan ervoor!!

Another option is that we come to you and take a picture of your pet with or without its master/family, with or without some valuable accessories to you/him, etc., You name it too! Moreover if you have a certain preference of colours we discuss it with you.
Een 2de optie is dat wij tot bij u komen en een leuke foto maken van jouw huisdier, met of zonder zijn baasje, met of zonder accessoires, etc.
Heeft u een voorkeur voor kleuren, wij horen het graag!

Medium: Alupanel and acrylic paint.

Please do not hesitate to contact us if you need more information, we will be happy to help you further!
Aarzel zeker niet ons te bellen of te e-mailen indien u vragen heeft, wij helpen u graag verder!

You will find a few realisations under: "ArtGallery/Pet Portraits".
Klik op de volgende link voor enkele rea
lisaties: "ArtGallery/Pet Portraits".

TM4ART donates 50€ per sold work to HACHIKO VZW
HACHIKO is a non-profit organisation that trains assistance dogs for people with a motor impairment or epilepsy. www.hachiko.org

TM4ART doneert 50€ per verkocht werk aan HACHIKO VZW

HACHIKO vzw is een organisatie die assistentiehonden opleidt voor personen met een motorische beperking of epilepsie. www.hachiko.org

Price: Starting from 250€ (VAT excl.)
Prijs: Vanaf 250€ (excl. BTW)

 


Transport costs not included.
Transport kosten niet inbegrepen.